30.07.2021. ·
4 min

Real - time automotive - bezbedni sistemi budućnosti

HelloWorld
0
Real - time automotive - bezbedni sistemi budućnosti

RT-RK kompanija učestvuje u razvoju sistemskog softvera na bazi MotionWise-a za najveće premium klijente iz automobilske industrije. MotionWise je softwerska platforma koja je sposobna da pruži podršku realizacije autonomne vožnje visih nivoa. Potpuno autonomno vozilo, bez vozača i za ekstremne uslove vožnje je krajnji cilj projekata na kojima radimo.

„U sledećoj deceniji automobilska industrija će se suočiti sa razmerama promena koje nisu viđene zadnjih 100 godina.
Ovu promenu će pokretati prvenstveno četiri međusobno jačajuća trenda, tj. koncept autonomnih, povezanih, električnih i deljenih vozila (autonomous, connected, electrical, shared - ACES) “.

Jedan od ključnih faktora koji doprinose snažnom ukupnom rastu tržišta softvera je povećanje njegove složenosti u domenima na koje najviše utiču ACES trendovi. U autonomnoj vožnji složenost je uzrokovana sve većim brojem namenskih funkcija automatizovanog softvera za vožnju, kao i složenošću osnovnog hardvera, operativnih sistema i komunikacionih mreža. Ova složenost stvara potrebu za slojem orkestracije koji osigurava funkcionisanje celokupnog sistema, posebno kada je reč o operacijama kritičnim za bezbednost. Istovremeno, nameću se novi izazovi u praksi projektovanja sistema i izazov da javnost prihvati ove sisteme kao bezbedne.

Pouzdanost, sigurnost, održivost, dostupnost i bezbednost - pet su atributa presudnih za izgradnju sistema koji mogu pružati usluge tokom dugog vremenskog perioda (razvojnog ciklusa proizvoda). MotionWise™ je upravo takva embedded platforma - sposobna da podrži bezbedonosno-kritične (safety critical) i vremenski-inicirane (time-triggered) procese, kao i bezbedan rad u slučaju otkaza (fail-operational), sve u strogom realnom vremenu.

Vozila sa visokim nivoom automatizacije su značajna tehnološka inovacija i evolutivni skok u automobilskoj industriji. Osnovna promena paradigme unutar E/E arhitekture vozila je u tome što se prelazi sa namenskog, fragmentiranog sistema zasnovanog na hardveru, na softverski definisanu, konvergentnu arhitekturu. Broj namenskih funkcija automatizovanog softvera za vožnju, i složenost uzrokovana najnovijim zahtevima osnovnog hardvera, operativnih sistema i komunikacionih mreža brzo raste.

Ovaj evolutivni skok u velikoj meri redefiniše konkurentni pejzaž cele industrije, i postavlja mnoge izazove sa kojima se industrija danas suočava. Najveći izazov su zahtevi za funkcionalnu bezbednost i operativne performanse sistema u slučaju otkaza, upareni sa najvišim nivoima složenosti. Lanac vrednosti u automobilskoj industriji se menja, a na tržište dolaze novi igrači kao što su softverske kompanije koje donose različite prakse saradnje.

Izveštaj McKinsey and Company 2019, fokusiran na razvoj automobilskog softvera i elektronike do 2030. godine, to potvrđuje: „U narednim godinama softver će postati jedno od strateških razvojnih područja za automobilski sektor.“ Iz grafičkog prikaza ispod, vidljivo je da se očekuje da će ulaganja u razvoj rešenja softverske platforme rasti u budućnosti. ADAS sistemi postaju sve složeniji i uključuju sve veći broj različitih interaktivnih elemenata. Svi ovi elementi moraju da pruže zadovoljavajuće performanse kritične za bezbedenost i u slučaju otkaza, kako bi u javnosti bili prihvaćeni kao bezbedni i kao takvi imali osnovu da uđu u širu upotrebu.

MotionWise™ je bezbedonosna softverska platforma čiji je cilj da podrži najviše nivoe automatizovane vožnje. Ona osigurava da svi delovi složenog računarskog sistema u realnom vremenu interaguju na predvidiv i usklađen način bez neželjene interferencije. MotionWise™ se zasniva na vremenski svesnom pristupu, generalizovanoj varijanti vremenski-inicirane (time-triggered) tehnologije, koja omogućava determinističko ponašanje čitavog sistema. U skladu je sa ASIL D (nivo integriteta bezbednosti u auto industriji), najvišim nivoom bezbednosti ISO 26262 - standard funkcionalne bezbednosti za drumska vozila.

Iz perspektive softvera, možemo reći da softver „razmišlja u slojevima“. Ako ih odozgo nadole definišemo kao aplikativni sloj, sloj bezbedonosne platforme, sloj operativnog sistema i sloj komunikacionih protokola, grubo govoreći, MotionWise™ bi bio centralni sloj orkestracije koji obezbeđuje predvidiv i bezbedan rad sistema. Platforma nudi okvir za efikasno funkcionisanje aplikacija sa implementiranim rasporedima, komunikacijom i drugim mehanizmima.

Svojom dizajnom distribuirane arhitekture (in-vehicle distributed architecture), platforma je u skladu sa AUTOSAR specifikacijom i skalabilna je. Mrežna komunikacija je zasnovana na real-time eternetu kako bi se zadovoljili komunikacioni zahtevi u realnom vremenu „s kraja na kraj“ (end-to-end) i kritične kontrolne putanje. Sistem je heterogen, sačinjen od različitih višejezgarnih čipova.

Višejezgarna/procesorska arhitektura

Podrška za višejezgarni ARM SIP, namenski vision processing ASIC, real-time MCU. Zadovoljava AUTOSAR i Adaprive AUTOSAR standarde.

ASIL-D Functional Safety

Analiza funkcionalne bezbednosti (system level cross-functional module) i višenivojka deployment strategija. Podrška za Fail-Silent/Fail-Operational.

Pouzdan real-time sistem

Višejezgarna alokacija taskova i raspoređivanje bazirano na RTOS (OSEK, QNX) time-triggered eternet komunikaciji baziranoj na master/slave clock sinhronizaciji i zaštiti.

Visoko-skalabilna platforma

Podrška za cross-hardware platforme (MCU, ARM, GPU, etc.) RTE middleware i interfejsi. Standardizovan i prilagodljiv modul za podršku AD nivoa 2 do 5.

MotionWise™ je dakle, bezbedonosna softverska platforma koja bezbednost garantuje samim svojim dizajnom. Ona garantuje bezbedan rad u slučaju otkaza (fail-operational performanse) istovremeno upravljajući visokom kompleksnošću elemenata platforme. Kao rezultat svega toga, korištenjem MotionWise™ platforme za razvoj, OEM i Tier1 kompanije skraćuju vreme (time-to-market) svojih projekata za autonomnu vožnju i povećavaju njihovu kompetitivnost uz niže troškove izrade.

*Delovi teksta preuzeti sa TTTech Auto.

Posetite profil kompanije RT-RK.

Oceni tekst

2 osobe su glasale, prosečna ocena: 5

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga