O kompaniji
5
Iskustva
Plate
Poslovi
ProductDock logo

ProductDock

Oceni kompaniju
26.07.2021.

codecentric u Srbiji postaje ProductDock

Helloworld
Nemačka kompanija codecentric koja u Srbiji i BiH posluje duže od 10 godina, odsad će se zvati ProductDock, Ovo je posledica strateške odluke menadžmenta kompanije da se postepeno udaljava od dosadašnjeg konsalting modela poslovanja, i približi se modelu koji podrazumeva full cycle razvoj digitalnih proizvoda, na šta asocira i sam novi naziv kompanije. Bogato decenijsko iskustvo rada na velikim projektima za neke od vodećih nemačkih giganata iz oblasti automobilske i e-commerce industrije, ali i velikih bankarskih i finansijskih organizacija, bilo je više nego snažan podsticaj za novi pristup razvoju softvera kao i za širenje na nova tržišta u Evropi, a pre svega u Holandiji, Velikoj Britaniji i Švajcarskoj.  ProductDock ima sedište u Berlinu i kancelarije u Novom Sadu, Banjaluci, Doboju, a uskoro i Lisabonu - novom evropskom epicentru IT industrije. Kompanija danas broji ukupno 125 zaposlenih u 4 zemlje, od kojih pedesetak radi u Novom Sadu. To su većinom softverski inženjeri, ali i UX/UI dizajneri, Product Owner-i i članovi odeljenja kao što su Marketing, People Operations, administracija i menadžment. Svi zaposleni rade na daljinu od marta 2020. godine, a pre nekoliko meseci omogućen je i rad iz kancelarija za one koji to žele, sve u skladu sa aktuelnom epidemiološkom situacijom.  Zbog ubrzanog razvoja kompanije, proširenja postojećih projektnih timova ali i velike potražnje evropskih i svetskih kompanija za razvojem digitalnih proizvoda, ProductDock na svim lokacijama aktivno zapošljava, a otvorene pozicije možete pogledati na web sajtu kompanije, kao i na HelloWorld kompanijskom profilu Nekadašnji codecentric, a sada ProductDock, u svojim redovima ima iskusne softverske inženjere koji svoje znanje nesebično prenose i kao mentori omogućavaju novozaposlenima da se adekvatno uklope u radnu sredinu i projektne timove, u kojima imaju priliku da svoj posao obavljaju autonomno i svrsishodno, pospešujući tako svoj lični i profesionalni razvoj.  Uz sve uobičajene benefite koje donosi zaposlenje u IT kompanijama danas, jedna od najvećih prednosti rada u ProductDocku jeste sloboda koju projektni timovi imaju kada su u pitanju tehnologije koje koriste, primena novih ideja, kao i pronalaženje inovativnih načina za rešavanje problema sa kojima se susreću klijenti kompanije. U tome veliku ulogu igra otvorena komunikacija o problemima i izazovima u radu, kao i želja za stalnim učenjem i usavršavanjem. Ovo nije samo produktivno za kompaniju i njene klijente, već ima pozitivan efekat i na profesionalni rast svakog člana posade ProductDock-a, a to ujedno i jedan od ciljeva kompanije.

Galerija