08.02.2016. ·
5 min

Agilnost kao imperativ IT kompanija

Agilnost kao imperativ IT kompanija

Kako da dođemo do kupaca na što brži i efikasniji način? Kako da se izborimo sa konkurencijom? Kako da samu kompaniju učinimo što fleksibilnijom na promene na tržištu? Kako stalno ići u korak sa tehnologijama i trendovima? Kako maksimalno udovoljiti kupcima?

Sve su to samo neka od pitanja koja se svakog dana postavljaju u IT kompanijama, a nametnuta su od strane tržišta, koje postaje sve dinamičnije, igrači na njemu agresivniji, konkurencija sve veća, javljaju se nove kompanije, a dolazi i do ukrupnjavanja postojećih.

Zbog svega toga, agilni pristup kompanija je sve važniji i aktuelniji, možda više nego ikad. Upravo agilni pristup može kompanijama omogućiti da se održe na tržištu, sačuvaju postojeće ili osvoje nove pozicije. Od sposobnosti prilagođavanja promenama zavisiće i rezultati kompanije.

Kada se govori o agilnom pristupu, vrlo često se misli samo na Scrum ili slične pristupe u razvoju softvera, odnosno na rad developera i razvojnih timova. Svakako, primena neke od agilnih metodologija u razvoju softvera jeste od velikog značaja, ali se agilni pristup mora posmatrati šire u kontekstu organizacije i funkcionisanja IT kompanija.

Sa nivoa kompanije, agilni pristup treba posmatrati interno i eksterno. Interno, sa strane organizacije poslovnih aktivnosti, organizacije poslovnih funkcija i procesa, kao i vođenja kratkih i dugih projekata. Eksterno, sa strane tržišta, agilnost kompanije treba gledati kroz reagovanje na promene koje nastaju na tržištu i brzinu reagovanja (odziva) na te promene.

Ono što se nikako ne sme zanemariti u IT kompanijama jeste i biznis strana svih aktivnosti i odluka koje se donose, odnosno načina na koji će neke od njih biti realizovane. Upravo zbog toga, potrebna je snažna i efikasna koordinacija različitih delova IT kompanija, posebno Sales, Marketing i Development sektora.

Takođe, pre svega, potrebno je unutar same kompanije izgraditi agilnu kulturu. Naravno, i sam prelazak sa već ustaljenog i tradicionalnog pristupa na dosta fleksibilniji i tržišno inteligentniji način rada zahteva određeno vreme, promene načina rada i organizacije, drugačiji pristup svakog pojedinca, i ukupno drugačije funkcionisanje svih delova kompanije i svih pojedinaca međusobno.

Kako bi se došlo do toga, s obzirom da se radi o promeni, potrebno je uvodnim predavanjima, seminarima ili radionicama doći do odgovarajućeg ambijenta i gledanja na agilni pristup kao na sasvim normalnu i potrebnu stvar. U takvom ambijentu se već u sledećim koracima i projektima može doći do mnogo većeg razumevanja između sektora u IT kompaniji i njihovog bržeg i efikasnijeg zajedničkog rada. Praktično, agilnim pristupom do sinergije u poslu.

Jedna od velikih i značajnih promena može biti to što će se umesto definitivnog i zatvorenog za promene forsirati iterativni pristup, koji će se javiti u svim aktivnostima. Umesto gledanja na planove kao na nepromenljivu stvar, potrebno je biti svestan da će i za njih biti potrebno nekoliko iteracija, kako bi se došlo do rešenja koje će dati maksimalne poslovne rezultate. U skladu sa idejom „Plan je ništa, planiranje je sve“, potrebno je vršiti stalno iterativno (pre)planiranje, odnosno prilagođavanje biznis zahtevima i okolnostima. U zavisnosti od prirode kompanije, potrebno je vršiti stalna različita istraživanja tržišta i prikupljanje podataka o potrebama tržišta i afinitetima kupaca.

Dinamično i konkurentno tržište i poslovno okruženje prosto ne dozvoljava krute forme, konzervativan pristup i tvrdoglavo držanje određenih planova ili načina rada. Naprotiv, zahteva brzo donošenje efikasnih odluka. Umesto odluka pojedinaca treba u svemu forsirati što intenzivniju komunikaciju tima ljudi i njihovo kreativno delovanje koje će doneti dosta ideja, ali i novu kulturu koja insistira da se ideje razmotre i dođe do najboljih rešenja, nezavisno od koga dolaze.

Samo kreiranje planova, odnosno dizajn poslovnih rešenja, treba da isprati iterativni pristup u koordinaciji aktivnosti menadžmenta IT kompanija. Umesto očekivanja da se jednim sastankom definišu jedinstvena i konačna rešenja, treba poći od svesti i rezona da će se brže i efikasnije doći do najpovoljnijeg rešenja kroz više iteracija, odnosno kroz više kratkih sesija na kojima će se ideje razvijati, nadograđivati, menjati i usmeravati. Dinamični brainstorming kroz više iteracija će doneti mnogo više rezultata za isto ukupno vreme u odnosu na jednu dugotrajnu radionicu u kojoj se često izgube fokus, efikasnost i efektivnost. Takođe, veoma je važno doći do saglasnosti i usvojiti da se u mnogim projektima i mnogim fazama razvoja rešenja i plasiranja proizvoda ili usluga javljaju različite promene na koje treba reagovati, i to kroz koordinaciju i saradnju različitih sektora u kompaniji.

Iako vrlo često izgleda da je sa završetkom planiranja završen upravni/menadžerski deo posla, tada zapravo tek počinje. Isto kao i u projektima, razvoj poslovne ideje i pretvaranje u realne poslovne postupke predstavlja realizaciju koju prati mnogo promena. Agilno planiranje postaje tek tu posebno zanimljivo, kada vidimo da se planovi do kojih se došlo mogu realizovati na drugačiji način od onog koji je postavljen. Ipak, najvažnije je zadržati fokus na krajnjoj ideji, na onome što se želi postići, i agilnim pristupom tražiti moguće prolaze do rešenja. Da, to i jeste jedna od najvažnijih ideja- doći do rešenja. Tražiti način, tražiti model, tražiti put, ali doći do ciljanog rešenja i razrešenja poslovne situacije.

Rešenje do kojeg se došlo je najbolje testirati na malom uzorku, na nekoj opitnoj ciljnoj grupi, na segmentu tržišta koji će dati valjane rezultate potrebne za odgovarajuće analize, a u isto vreme tako da se ostavi mogućnost i prostor da se poslovni model prilagođava potrebama tržišta.

Povratne informacije (feedback) treba tražiti po svim mogućim kategorijama, kako bi se stvorila što kompletnija slika o željama, potrebama, očekivanjima, zamerkama ili preporukama ciljnih grupa. Treba ih što više i što češće uključivati u povratni proces unapređenja poslovnih strategija i planova, ali i svih operativnih aktivnosti unutar kompanije, jer se zapravo i čitav biznis usmerava prema korisnicima.

Sam agilni pristup u IT kompanijama treba da podrazumeva i stalnu kooperaciju sektora prodaje, marketinga i developera, koji zajednički funkcionišu na istom zadatku. Svakome je u interesu da se što pre dođe do poslovnih rešenja, kako bi se kroz komunikaciju sa korisnicima/kupcima došlo do feedback-a, pa na osnovu njega prilagođavali tehnički aspekti, ali i prodajne i marketinške strategije.

U svakom slučaju, IT kompanije će postizati visoke rezultate tek ukoliko se agilni pristup i filozofija prenesu na sve sektore u kompaniji, a na osnovu njih svi sektori ukomponuju i ubrzaju sve procese u kompaniji.

Agilno, samo agilno.

Oceni tekst

5
14 glasova
Aleksandar Drenovac Aleksandar Drenovac

Aleksandar uspešno kombinuje inženjersko i ekonomsko obrazovanje, kao i znanja i veštine upravljanja projektima, procesima, kvalitetom i timovima. Primenjuje različite vrste optimizacije, voli efikasnost i efektivnost, uživa u pomaganju drugima da se potpuno ostvare. Svakog dana uči nove stvari, voli da uči od drugih, rado prenosi i deli svoja znanja. IT menadžment vidi kao formulu: Success = IT * ( Team + Leadership + Process + Project + Agile+ Lean + Kaizen ).

1 komentar

Vladan Jovic Vladan Jovic 08.02.2016.
0
0

Još jedan odličan tekst od Aleksandra. Hvala!

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima