18.03.2019. ·
6 min

Biti Product Owner u Srbiji – kako izgleda jedno od zanimanja budućnosti

Biti Product Owner u Srbiji – kako izgleda jedno od zanimanja budućnosti

Sve popularnija zanimanja u svetu, pa i kod nas su zanimanja koja se vezuju za uloge u Scrum timu. Svaki Scrum tim ima tri uloge, a to su: Product Owner, Scrum Master i članovi razvojnog tima, što je već poznata stvar, čak i onima koji se tek upoznaju sa Scrum framework-om. Idealan Scrum tim se sastoji od 6-8 članova, od kojih je jedan Product Owner, drugi Scrum Master, a ostali članovi razvojnog tima, specijalisti u različitim oblastima.

U Scrum timu Product Owner je onaj koji je odgovoran za maksimiziranje vrednosti proizvoda. Treba da kreira viziju proizvoda i u odnosu na viziju proizvoda kreira zahteve koje taj proizvod treba da ispuni. Viziju proizvoda dobija u saradnji sa svim zainteresovanim stranama, odnosno klijentima koji imaju potrebu za odgovorajućim proizvodom ili uslugom, pa tako treba da ima i odgovarajuće funkcije. Na Product Owner-u je da u saradnji sa razvojnim timom ispuni ispostavljene zahteve.

Uloga Product Owner-a je dosta složena, kao i njeni zadaci, tako da sa sobom nosi veliku odgovornost. To je upravo razlog zbog čega je pozicija Product Owner-a jedna od najtraženijih u svetu danas, a taj trend postaje sve prisutniji i u Srbiji. Zbog toga se članak i bavi pitanjem kako izgleda biti Product Owner u Srbiji?

Biti vizionar proizvoda

Sve veći broj firmi i organizacija u Srbiji prelazi na Agile što za sobom povlači drugačiju organizaciju rada, pristup poslovanju kao i uloge koje će izneti ove promene i novi sistem. Product Owner svakako ima vrlo bitnu ulogu u ovoj transformaciji, a razlika između dobrog i odličnog Product Owner-a često je ključ uspeha na tržištu i plasiranju ideje i proizvoda.

Kakav treba da bude jedan Product Owner da bi savršeno obavljao svoju ulogu? Treba da bude pragmatičan i poslovno orijentisan, a u isto vreme da zna da ume da bude i lider. Pored toga što treba da bude dobar strateg potrebno je da bude vizionar i kreativac, a poželjno je da ima i tehničku pozadinu, ali to nije neophodno.

Kao neko ko o proizvodu ili usluzi brine od ideje do realizacije Product Owner mora da bude sposoban da prihvati terminologije, koncepte i operacije iz industrije u kojoj je. Da bi savršeno obavljao ulogu mora da razmišlja drugačije, “van okvira”, da eksperimentiše sa novim idejama, prihvata greške i prikuplja povratne informacije od kupaca i članova razvojnog tima.

Odličan Product Owner određuje prioritete onoga što treba da se uradi u toku sprinta, tako što procenjuje poslovnu vrednost i količinu vremena potrebnog za izgradnju jednog zahteva. Mora da bude spreman da odluči šta ne treba raditi i da bude spreman na posledice takve odluke. Jedna od najvažnijih reči na koju Product Owner mora uvek da bude spreman je „ne“, kako novom zahtevu, tako i očekivanjima koja nisu realna.

Kako radi jedan Product Owner?

Product Owner neprestano radi u komunikaciji sa stejkholderima, kao i sa stručnjacima za marketing, UX i UI dizajn, kako bi korisničko iskustvo bilo realizovano u potpunosti, a očekivanja kupca proizvoda zadovoljena. Taj proces zahteva stalno eksperimentiranje, primanje povratnih informacija i prikupljanje metrike za analizu podataka, brzo učenje i prilagođavanje novim zahtevima i izazovima.

Iako je najodgovorniji za razvoj proizvoda, Product Owner nije jedina odgovorna osoba za proizvod koji se razvija. Svakodnevno mora da komunicira sa razvojnim timom, da prati zahteve marketinga i prodaje, odakle vrlo često dobija inpute i dodatne detaljnije informacije za funkcije koje treba da razvija.

Kako Product Owner obavlja svoje zadatke? Može da koristi različite alate i tehnike, u zavisnosti od toga da li funkciju obavlja interno ili eksterno. Veoma korisni su stikeri i slični materijali za pisanje, na kojima može da zapisuje zahteve i da ih na taj način deli sa timom. Ovo je vrlo praktičan način da se zapiše zahtev kroz formu koja se zove User Story, a kroz koju se timu komunicira šta je to što treba da razvija.

Projekti mogu da se dokumentuju i elektronski, što je dosta važno kada Product Owner eksterno vodi komunikaciju, sa stejkholderima recimo. Da bi se najbolje prikazali ostvareni rezultati ili realizovani tok može da se koristi program Jira, koja ima jako veliki broj opcija i mogućnosti. Tu je takođe I program Trello koji ispunjava većinu zahteva razvojnih timova, mada se može reći da Jira već predstavlja standard.

Koji su najveći izazovi Product Owner-a?

Product Owner kreira Product Backlog iz kog proističe Sprint Backlog, koji daje smernice u kom pravcu će se zadaci odvijati u toku sprinta. Zatim koje vrste karakteristika treba razvijati da bi se ispunila očekivanja. Isto tako treba da ponudi odgovor na zahtev kako će se razvijati finalizacija proizvoda ili usluge. Da li postoje neki spoljni zahtevi koje treba rešiti? U zavisnosti od svih ovih faktora zavisiće i krajnji uspeh proizvoda na tržištu.

Ova osoba u praksi treba da ima odličan odnos sa klijentom, da gradi svoj odnos sa njim, kao i da ima njegovo poverenje. Ipak, jako je bitno da i između Product Owner-a i razvojnog tima postoji dobro razumevanje i saradnja. On je taj koji određuje prioritete, ali nema pravo da ubacuje nove zadatke tokom sprinta. Takođe bi trebalo da učestvuje u kratkim dnevnim sastancima, tzv. daily-ima, kada se diskutuje o tome šta je urađeno juče, šta će se raditi danas, kao i da li je neko od članova tima imao problema prilikom rada na realizaciji zadataka.

Product Owner mora da bude dostupan timu sa kojim radi, da komunicira otvoreno sa svakim članom tima i razume njihove brige. Kao lider mora da sluša tim i da ga vodi iz dana u dan u skladu sa vizijom i ciljevima proizvoda. Posao Product Owner-a je sve u vezi sa komunikacijom, jer osigurava da tim razume viziju, a da “stvarna” očekivanja budu usklađena sa timom i stejkholderima. On mora da upravlja proizvodom od početka do kraja, i shodno tome snosi najveći deo odgovornosti.

Ko je u stvari Product Owner i kako to da postanete?

Iz svega do sada navedenog očito je da ulogu Product Owner-a najidealnije može da obavlja neko ko je ekstrovertna i svestrana ličnost. U zavisnosti od proizvoda ili industrije, može da bude iz biznis okruženja ili menadžmenta, a može da dođe i iz IT sveta.

Jedna od velikih nedoumica koje postoje su mešanje uloga Product Owner-a sa pozicijama koje postoje u tradicionalnom sistemu, kao što je Product Manager. Zvuče vrlo slično, ali postoji dosta razlika. Product Manager je pozicija koja postoji u tradicionalnom menadžmentu, koji je u suprotnosti sa Agile vrednostima. Njegova uloga je po Scrum-u raspoređena na sve uloge, najvećim delom na Product Owner-a, koji umesto parcijalnog pristupa obavlja čitav proces i dosta je praktičniji u realizaciji strategije.

To upravo motiviše mnoge firme da se odluče na Agile, a da svoje tradicionalne pozicije zamene Scrum ulogama. Product Owner poseduje određenu količinu karakteristika i od uloge Project Manager-a ili pozicije Business Analyst.

Da li možete da se obrazujete za Product Owner-a? Za sada formalno obrazovanje ne nudi takvu mogućnost, mada bi vam praksa bila od koristi, ukoliko ste tek svršeni student. Budući da su mlađe generacije vrlo preduzimljive i kreativne, često ni to ne predstavlja prepreku jer još tokom studija realizuju projekte ili učestvuju u osnivanju startap-ova, što je više nego dobra osnova i korisno iskustvo.

Svakako se preporučuje da pratite literaturu i sadržaje koji će vam otkriti dosta toga vezano za ovu temu i poziciju Product Owner-a. Najvažniji iskorak na putu da postanete Product Owner je sertifikacija, jer većina kompanija prilikom zapošljavanja traže sertifikat, a dosta korisnih informacija o sertifikaciji kao i o samoj poziciji možete pronaći na stranici Agile Serbia, edukativnog centra koji duži niz godina unazad važi za lidera u regionu kada je u pitanju Agile i Scrum edukacija.

Oceni tekst

4
41 glas
Bojan Tomić Bojan Tomić

Svestrana i dinamična osoba sa više od 5 godina iskustva u marketing vodama. Istoričar po profesiji, marketer i kreativac po opredeljenju. Od 2016. godine orijentisan pre svega na digitalni marketing. Bavi se pisanjem, kao freelanser, gostujući autor, pisac saradnik. Sada na copywriter poziciji u kompaniji Puzzle Software. Voli da putuje i da istražuje, uživa u čitanju kao i da sam piše, da uči strane jezika i proučava kulture i pre svega da slobodno vreme posveti prijateljima.

4 komentara

Marko Marko 21.03.2019.
0
0

Što ne prevedoste na srpski? Product Owner = Vlasnik Proizvoda

Marinkovic Dragan Marinkovic Dragan 07.03.2021.
0
0

Ne radi se o bukvalnom prevovodu...

Igor Igor 22.03.2019.
0
0

@Marko, da i Scrum Master - Skram Majstor

Bojan Tomič Bojan Tomič 26.03.2019.
1
0

Marko, opažanje je sasvim na mestu, budući da termin može da se prevede na srpski jezik. Što inače uglavnom podržavam. Ipak, od kada sam počeo više da se bavim IT materijom i terminologijom video sam da u nekim situacijama to jednostavno nije prednost. Nije to slučaj samo kada je srpski jezik u pitanju, isti slučaj važi i u drugim koji imaju neuporedivo više izvornih govornika. Engleski jezik je u ovom slučaju univerzalni jezik komunikacije, kao što je i sama pozicija o kojoj sam pisao univerzalna, proizvod savremenog doba i međunarodnog tržišta. Pozdrav!

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima