21.07.2023. ·
3 min

IBM želi da napravi kvantni računar od 100.000 kubita

HelloWorld
0
IBM želi da napravi kvantni računar od 100.000 kubita

U svetu tehnologije, imena kao što su IBM, Google ili PsiQuantum postala su sinonim za inovacije i revolucionarni napredak. Međutim, čak i ove titanske kompanije sada stoje pred jednim od najvećih izazova u istoriji računarstva - stvaranjem efikasnih i moćnih kvantnih računara. 

Jedan od ključnih aktera u ovoj trci, IBM, nedavno je najavio ambiciozan plan za izgradnju kvantnog računara sa čak 100.000 kubita, tj. kvantnih bitova. Ovo je veliki skok u odnosu na trenutni rekord koji je takođe postavio IBM, sa sistemom koji sadrži 433 kubita. Jasno je da se kompanija ne plaši da se uhvati ukoštac sa ovim gigantskim tehnološkim poduhvatom. 

Rešavaće probleme koje ne mogu klasični računari 

Ali šta to zapravo znači? Kvantni računari su mašine koje koriste zakone kvantne mehanike za obradu informacija. Za razliku od tradicionalnih računara, koji koriste bitove za obradu podataka u binarnom formatu (nule i jedinice), kvantni računari koriste kubite koji mogu biti u stanju superpozicije, što znači da mogu biti i nula i jedinica istovremeno. Ova sposobnost kvantnih računara da obrade veliki broj mogućnosti odjednom daje im potencijal da reše probleme koji su za sada nedostižni za klasične računare. 

Međutim, ovaj kvantni svet ima svoje izazove. Kubiti su izuzetno osetljivi na spoljne uticaje, kao što su fluktuacije temperature ili elektromagnetna polja, što može da izazove greške u računanju. Zbog toga je potrebna velika preciznost i stabilnost da bi se kubiti održali u kontrolisanom kvantnom stanju. 

IBM je svestan ovih izazova. Jasno je da za izgradnju kvantnog računara sa 100.000 kubita nije potrebna samo ogromna količina energije, već i radikalna inovacija u upravljanju kubitima. Trenutno, svaki kubit zahteva oko 65 vati za rad, što je nerealno za kvantni računar sa 100.000 kubita. U potrazi za rešenjem ovog problema, kompanija se okrenula komplementarnoj metal-oksid poluprovodničkoj (CMOS) tehnologiji, koja bi mogla da smanji energetske zahteve za kontrolu kubita. 

Obuka kvantnih računarskih naučnika

Kolaboracija između industrije i akademske zajednice igraće ključnu ulogu u prevazilaženju ovih izazova. IBM će partnerstvom sa Univerzitetom u Tokiju i Univerzitetom u Čikagu uložiti 100 miliona dolara u istraživanje kvantnog računarstva. Cilj je da se kvantno računarstvo pomakne iz teorijske sfere u domen praktične primene. 

Važan segment ove inicijative je i obuka novih "kvantnih računarskih naučnika", ljudi sposobnih da premoste jaz između fizičara koji stvaraju mašinu i programera koji dizajniraju i implementiraju korisne algoritme. Takođe, rad na softveru koji će raditi na kvantnim mašinama biće od vitalnog značaja za uspeh ove ambiciozne misije. 

Ali čak i uz sve ove napore, put ka kvantnoj budućnosti nije garantovan. Tehnički izazovi su ogromni, a potrebne inovacije su tek na horizontu. Međutim, stručnjaci i industrija su optimistični. Uprkos svemu, želja za prevazilaženjem tehničkih izazova i dostizanjem naredne granice računarstva je motivacija koja pokreće ovu trku prema kvantnoj budućnosti. 

Bez obzira na ishod, jedno je sigurno - kvantna revolucija je u toku, a mi smo njeni svedoci. U svakom slučaju, ova trka prema kvantnom svetu predstavlja novu eru računarstva, punu neizvesnosti, ali i neviđenih mogućnosti i biće uzbudljivo pratiti tok ove tehnološke trke. 

Oceni tekst

5
3 glasa

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga