01.10.2019. ·
3 min

Kako biti USPEŠAN lider u AGILNOM okruženju?

Kako biti USPEŠAN lider u AGILNOM okruženju?

Danas, živimo u svetu u kom je promena poslovnog okruženja postala konstanta, podstaknuta faktorima kao što su npr. globalizacija i svetski ekonomski izazovi. Mnoge organizacije, i ljudi u njima, imaju veliki problem da se prilagode izazovima današnjeg globalnog poslovnog okruženja. 

Dešavanja na jednom kraju planete mogu imati nepredvidive posledice širom sveta, prenoseći se gotovo u realnom vremenu. Nestabilnost i stalne promene vrše pritisak na donosioce odluka da deluju u mnogo kraćem vremenskom roku nego što bi većina lidera želela.

Da bi uspele u takvom okruženju, organizacije moraju prihvatiti promenu kao konstantu i reflektovati je kroz procese, strukturu i tehnologije koje koriste. Ovo zahteva veliku fleksibilnost i ubrzan tempo u donošenju odluka.

Imajući sve to u vidu, možemo zaključiti da tradicionalni pristup menadžmentu organizacije treba zameniti pristupom koji nam omogućava da sledimo izazove današnjice. Tradicionalni pristup menadžmentu vodi nas linearnom načinu razmišljanja gde sve ima svoj uzrok i posledicu i u kom upravljanju organizacije pristupamo kao da se radi o mašini koja se nalazi u predvidivom okruženju, pod pretpostavkom da poboljšanje celine zahteva nadgledanje, popravak i zamenu pojedinačnih delova.

Danas, više nego ikad treba da zamenimo „uzrok i posledica“ način razmišljanja sa tzv. complexity thinking pristupom gde organizaciju gledamo kao celinu (complex adaptiv system ) sastavljenu od "delova" koji su u međusobnoj interakciji, prepliću se i, na kraju, daju jedinstven krajnji rezultat. Organizacije moraju prigrliti promene i istraživati buduće prilike - ovo su neka od osnovnih obeležja agilne organizacije.  

Tradicionalni menadžment i način liderstva se ne uklapa u moderno okruženje. Neka istraživanja čak pokazuju da su "old-style" menadžeri jedna od najvećih prepreka agilne transformacije u mnogim slučajevima zbog straha izazvanog nepoznavanjem njihove uloge u agilnom okruženju. Management 3.0 nam zapravo daje odgovor na pitanje: Koja je uloga menadžmenta u agilnom okruženju?

Postavimo stvari ovako - radiš kao menadžer u kompaniji koja je odlučila da uvede Scrum framework. Nakon nekog vremena, uspeha, neuspeha, srećnih i tužnih trenutaka, jednog dana shvatate da ste uspeli! Uspešno ste "implementirali" Scrum!

Ok, nije baš sve 100% savršeno... No, retrospektive daju rezultate koji garantuju continuous improvement

Ne morate više prioritetizovati posao - to je sad uloga Product Owner-a. Ne morate više brinuti o procesu - to je sad uloga Scrum Master-a.  Nema potrebe da timu govorite kako organizovati stvari - tim je self-organizing.

Hm? Koja je onda uloga menadžmenta u agile okruženju?

Postoji šest područja na koja se treba fokusirati: energize people, empower teams, align constraints, develop competence, grow structure, improve everything.  Svako od ovih šest područja predstavlja zaseban view  Management 3.0 modela.

Ljudi su najvažniji "delovi" svake organizacije i zato menadžment aktivnosti moraju biti usmerene prema tome da drže ljude aktivnim, kreativnim i motivisanim. Self-organizing timovi su jedan od temelja agilnog okruženja i zbog toga empowerment i poverenje menadžmenta moraju biti prisutni u svakodnevnom radu. 

Samoorganizacija ne poznaje dobro i loše i može nas dovesti do mnogo čega, a da bi izbegli samoorganizaciju u pogrešnom smeru, neophodno je timovima dati jasnu svrhu i definisani ciljeve. Timovi ne mogu postići definisane ciljeve ukoliko članovi tima nisu dovoljno kompetentni i upravo zbog toga menadžment aktivnosti moraju da doprinesu razvoju kompetencija. 

U današnje vreme timovi se nalaze u kompleksnom okruženju (organizaciji) i zato je važno razmotriti organizacione strukture koje poboljšavaju komunikaciju i olakšavaju svakodnevni rad. Okruženje u kojem se nalazimo donosi promenu kao konstantu i zbog toga ljudi, timovi i organizacije moraju da se kontinuirano poboljšavaju kako bi izbegli neuspeh.

Oceni tekst

5
2 glasa
Vladimir Kelava Vladimir Kelava

Vladimir je već dugi niz godina deo sveta razvoja softvera, radeći kao Software Engineer, Team Lead, Scrum Master i Agile Coach. Posvećen je podsticanju ljudi da rastu i stvaraju bolje radno okruženje u zdravim i uspešnim timovima. Pomaganje ljudima da nauče i usvoje nove načine rada kroz participativno liderstvo je njegova svakodnevica. Jako ga zanima industrijska i organizacijska psihologija, uvijek je raspoložen za razgovor o ulozi menadžmenta u agilnom okruženju, posebice uz čašu dobrog craft piva. Pozovite ga na pivo i uvjerite se sami. Vladimir je takođe licencirani Management 3.0 fasilitator, što ide ruku pod ruku sa njegovim interesom za temu uloge menadžmenta u agilnom okruženju.

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga