18.05.2016. ·
3 min

Ko su najpoželjniji IT poslodavci u Srbiji?

HelloWorld
0
Ko su najpoželjniji IT poslodavci u Srbiji?

Rezultati istraživanja sajta Poslovi.infostud.com „Najpoželjniji poslodavac 2016“ pokazuju ko su najatraktivniji IT poslodavci u Srbiji i šta ih čini tako zanimljivim za kandidate. U okviru istraživanja, koje je popunilo više od 10 000 ispitanika, analizirani su odgovori 1500 učesnika iz IT sfere koji su birali najpoželjnije IT poslodavce.

Učesnici u istraživanju su glasali na osnovu svog ličnog suda, naveli su šta poslodavca čini atraktivnim, kakve kompanije su im zanimljive, koji način angažovanja im je privlačniji, koliku zaradu očekuju kod takvog poslodavca.

Pet najbolje ocenjenih kompanija su: Nordeus d.o.o. Beograd, Microsoft Software d.o.o. Beograd, Levi 9 Global Sourcing Balkan d.o.o Novi Sad, Comtrade d.o.o. Beograd, Vega IT Sourcing Novi Sad.

Učesnici u istraživanju kod IT poslodavaca najviše cene prilike za napredovanje i usavršavanje, slede dobri međuljudski odnosi i radna atmosfera, a potom i visina plate tj.materijalni razlozi.

Atraktivnije su kompanije koje razvijaju sopstvene proizvode

Po mišljenju većine ispitanika (82%), atraktivniji su oni poslodavci koji razvijaju sopstvene proizvode. Ostalih 18% je izjavilo da im je zanimljivije kada  IT poslodavac razvija rešenja za druge kompanije.

Zanimljivo je i to što je više od dve trećine anketiranih navelo da im je korporativni tip rada najprijemčiviji, svaki peti bi se odlučio za startap, a 16% anketiranih bi izabralo „freelance“ angažovanje.

Žene očekuju niže plate od muškaraca

Prosečan iznos mesečne neto plate koji bi učesnici ankete očekivali da imaju kod svog najpoželjnijeg IT poslodavca iznosi oko 95 600 dinara. Žene očekuju primetno nižu platu kod najpoželjnijeg IT poslodavaca (oko 79 000 RSD) u poređenju s muškarcima (101 000 RSD).

Zanimljivo je uporediti prosečne očekivane plate kod najpoželjnijeg poslodavca s nivoom obrazovanja anketiranih jer žene u proseku imaju viši nivo obrazovanja od muškaraca, a očekuju niže plate.

Ako se očekivana plata kod najpoželjnijeg poslodavca posmatra u odnosu na godine učesnika ankete, primetno je da mlađi od 18 godina imaju najviša očekivanja u pogledu zarade, u proseku 264 000 RSD. Kod anketiranih starosnog doba od 19 do 40 godina, iznosi očekivane zarade se kreću u rasponu od 83 000 RSD do 100 000 RSD. Ispitanici sa navršenih 40 i više godina očekuju platu od 80 000 RSD.

Trećina anketiranih razmišlja o promeni posla

Iako IT važi za jednu od najprivlačnijih oblasti za zaposlenje, svega trećina ispitanih kandidata je navela da trenutno radi kod svog najpoželjnijeg poslodavca.

Na pitanje da li razmišljaju o promeni posla više od dve trećine anketiranih je dalo potvrdan odgovor, dok tu opciju ne razmatra nešto manje od 40% ispitanih.

Ako se posmatra dužina zaposlenja kod trenutnog poslodavca, može se primetiti da o promeni češće razmišljaju zaposleni koji nešto duže rade kod tog poslodavca. Tako, više od polovine onih koji u nekoj kompaniji radi od 5 do 7 godina, razmišljaju o promeni posla, kao i oko 42% onih koji tamo rade od 7 do 10 godina. Zaposleni koji su više od 10 godina ili manje od 5 godine zaposleni kod istog poslodavca, ređe razmišljaju o promeni.

Celokupne rezultate istraživanja možete da pogledate u infografiku.

Oceni tekst

4
14 glasova

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga