22.08.2017. ·
3 min

Projekat obuke za žene: IT GIRLS!

HelloWorld
0
Projekat obuke za žene: IT GIRLS!

Vojvođanski IKT klaster raspisuje javni poziv za prijave na kurs Java Junior, kroz projekat IT GIRLS!, a u okviru programa prekvalifikacija žena za IT. Nastava počinje septembra 2017. godine i trajaće oko 5 meseci, a rok za prijave je najkasnije do 24. avgusta.Cilj programa Java Junior je osposobljavanje polaznica da mogu samostalno da izrade aplikacije niske i srednje kompleksnosti korišćenjem programskog jezika Java, kao i pružiti dobru osnovu za samostalno izučavanje i produbljivanje znanja  programiranja i programerskih veština. U kombinaciji kvalitetne teorijske nastave i praktične obuke, obezbediti polaznicama dobru osnovu da započnu karijeru u IT-ju.

Opis programa

Teorijski deo traje 140 časova (jedan čas je 45 minuta), a nakon teorije sledi minimum 140 sati praktičnog rada u IT kompanijama za one polaznice koje se kvalifikuju za praksu.

Teorijski deo kursa je podeljen u dve celine: Osnovi programiranja i Napredne tehnike programiranja. U okviru kursa posebna pažnja je posvećena izučavanju programskog jezika Java. Svaka od celina kursa je podeljena u tri dela.

 1. Osnovi programiranja (60 časova)
  1. Osnovi proceduralnog programiranja kroz programski jezik Java.
   Obuhvata osnovne pojmove i gradivne blokove programskog koda. Upoznavanje sa osnovnim algoritmima i strukturama podataka.
  2. Osnovi objektno-orijentisanog programiranja kroz programski jezik Java.
   Obuhvata osnovne pojmove objektno-orijentisane paradigme: klasa, objekat, nasleđivanje, polimorfizam itd.
  3. Osnovi baza podataka.
   Upoznavanje sa mehanizmima skladištenja podataka, relacionim modelom podataka i jezikom SQL.
 2. Napredne tehnike programiranja (80 časova)
  1. Razvoj grafičkog interfejsa web aplikacija (front-end).
   Razvoj front-end komponenti u odabranom framework-u. Izrada statičkih i dinamičkih web stranica. Upoznavanje sa HTML, CSS i JavaScript programskim jezicima. Samostalna izrada projekta.
  2. Razvoj web servisa i serverske strane web aplikacija (back-end).
   Razvoj back-end komponenti u odabranom framework-u. Razvoj web servisa i upoznavanje sa osnovnim softverskim šablonima u web sistemima. Samostalna izrada projekta.
  3. Napredne tehnike i principi razvoja softvera.
   Upoznavanje sa sistemima za verzionisanje koda. Agilni pristup razvoju softvera. Softverski šabloni i komponente. Samostalna izrada projekta.

Celinu Osnovi programiranja je moguće realizovati kroz striktno sekvencijalno izvođenje njegovih delova. Celinu Napredne tehnike programiranja je moguće izvesti isključivo kroz paralelno izvođenje njenih delova.

Uslovi za prijavu i učešće u programu
 • Prijaviti se mogu sve državljanke Republike Srbije koje u trenutku otpočinjanja nastave imaju navršenih 18 godina i završenu srednju školu.
 • Uslov za pohađanje obuke je posedovanje prenosnog računara prosečnih perfomansi.
 • Sve kandidatkinje će polagati ulazni test, na osnovu kojeg će biti formirana rang lista za upis. Testiranje će se obaviti u Novom Sadu, u prostorijama Vojvođanskog IKT klastera, krajem avgusta. Precizan raspored će biti napravljen nakon prikupljanja prijava i sve prijavljene kandidatkinje će dobiti poziv za testiranje.
 • Polaznice koje budu upisane na obuku moraju da uplate učešće u finansiranju programa u iznosu od 100 evra, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, pre početka nastave, kao i da potpišu ugovor o pohađanju obuke.

Svih 20 polaznica će činiti jednu grupu sa kojom se sprovodi obuka, a program će biti realizovan u prostorijama Edukativnog centra.

Prijave se šalju na adresu: itgirls@vojvodinaICTcluster.org, najkasnije do 24. avgusta i moraju da sadrže: ime i prezime, kontakt telefon i email adresu.

Vojvođanski IKT klaster je jedna od organizacija koje je podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u programu prekvalifikacija žena za IT industriju. Program po kojem će raditi sa polaznicama kursa je nastao na temelju projekta IKT Klaster Akademija koji su uspešno sproveli uz pomoć USAID-a 2014. godine, a zatim i u projektu prekvalifikacija za IT koje je podržala Vlada RS, kao i Ministarski savet za inovativno preduzetništvo i informacione tehnologije. Nastavljaju saradnju sa Edukativnim centrom u kome će se održavati teorijski deo nastave, kao i sa IT kompanijama koje budu spremne da otvore vrata za praktičan rad polaznica.

Oceni tekst

0

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima