07.09.2021. ·
4 min

Scrum metodologija: Prepreka ili rešenje za organizaciju development projekata?

HelloWorld
0
Scrum metodologija: Prepreka ili rešenje za organizaciju development projekata?

Scrum se primenjuje za vođenje projekata, a njegova glavna odlika je agilnost u smislu prilagodljivosti. Ovakvi procesi u IT industriji označavaju prilagođavanje raznim nepredviđenim okolnostima, kao i kolaboraciju i usklađeni tempo rada pokrovitelja, developera i korisnika.  

Ukoliko se radi o razvoju softvera, agilna metodologija daje prostor za eksperimentisanje, motivisanje članova tima i transparentniju komunikaciju, te promene koje se dešavaju “u hodu”. Nije sve zacrtano, definisano i isplanirano unapred. Naprotiv, radi se u malim koracima i posle određenih intervala sagledava se proces. 

Šta je Scrum metodologija? 

Kada je u pitanju pozicija kao što je IT manager potrebne su razne napredne veštine i znanja, a odnedavno i sve popularnija i primenjeniji Scrum procesni okvir za vođenja projekata. Usavršavanje za Scrum mastera obuhvata shvatanje principa na kojima se temelji Scrum, simulacije situacija iz radnog okruženja, formiranje i vođenje tima, izlaženje na kraj sa neizvesnošću, retrospektivno sagledavanje situacija itd. 

Scrum definiše tri uloge:

  • vlasnika proizvoda,
  • tim koji radi na projektu i
  • Scrum mastera.

U SCRUM-u menadžeri definišu proizvode i formiraju timove koji će raditi na projektu, postavljajući im jasan cilj. Način na koji se dolazi do tog cilja razlikuje se od raniijih metoda. Tokom procesa tim sagledava kako da bude efikasniji, ne smetaju mu ni iznenadne promene zahteva i zaključke koje je izvukao primenjuje na dalje postupanje u procesu. 

Kojim principima se rukovodi agilna metoda? 

Od SCRUM metolodologije neodvojiva je agilna metoda. Koji su njeni principi? Za razliku od tradicionalnog vođenja projekta razvoja softvera koji je sadržao određene standarde i vodič, agile SCRUM metoda zasnovana je na postepenom pristupu.  

Ova metoda utvrđena je 2001. godine, kada se 17 programera sastalo u Juti, SAD i donelo zaključke o lakšem razvoju softvera. Tom prilikom je donet Manifest agilnog razvoja softvera ili Agilni manifest i definisano je Dvanaest principa agilnog softvera. Može se reći da je svaka organizacija development projekta koja se pridržava ovog manifesta i datih principa metodologije agilna. 

Kako stoji u Manifestu, Scrum više vrednuje pojedince i interakcije od procesa i alata, a softver koji je primenjiv važniji je od detaljne dokumentacije. Zatim, saradnja sa klijentima uvek je ispred ugovornih aranžmana, a prednost se daje efikasnom reagovanju na promenu naspram slepog pridržavanja plana. Agilni procesi omogućavaju uspešno prilagođavanje izmenjenim zahtevima što za rezultat ima prednost klijenata naspram konkurencije. 

Koje su prednosti Scrum metodologije? 

Scrum metodologija pruža mnogobrojne prednosti kao što su održivost, a podeljenost na kratke intervale (tzv. sprintove) omogućava lakše promene i testiranje. 

S obzirom da se bazira na boljoj komunikaciji i usvajanju povratnih informacija od kupca, krajnji rezultat su zadovoljniji timovi i zadovoljniji klijenti. Sve je jasno vidljivo kroz Scrum sastanke koji se održavaju svakog dana, a oni su i prilika da pojedinačni trud svakog člana tima bude primećen.  

Velikim projektima se može upravljati lakše zahvajujući kratkim sprintovima, tako da Scrum pomaže timovima da brzo i efikasno završe isporuke kompleksnih projekata. Velika prednost je i što Scrum metodologija osigurava efikasno korišćenje resursa. 

Predstavlja li Agile Scrum metodologija prepreku u organizaciji projekata? 

Kao i svaka metodologija i u okviru Scrum-a postoje izvesni nedostaci. Usled nepostojanja krajnjeg datuma, može doći do neplanirane promene opsega odnosno onog što se u projektnom menadžmentu zove scope creep. Ukoliko pojedinci nisu dovoljno posvećeni i kooperativni, postoji mogućnost da projekat doživi neuspeh. Osim toga, usvajanje Scrum metodologije je veoma teško u velikim timovima. Još jedan nedostatak je i da Scrum okvir može uspeti samo sa iskusnim članovima tima, a kao još jedna mana ističe se i svakodnevno održavanje sastanaka što frustrira članove tima. Odlaskom bilo kog člana usred projekta, negativan uticaj na projekat je veliki. Uz to, kvalitet je nemoguće primeniti dok tim ne prođe kroz zahtevna testiranja. 

Šta primeniti: Scrum ili Kanban? 

Raditi na agilan način ne znači samo prilagođavati se i raditi u malim etapama sa osvrtom na urađeno. To iziskuje i primenu praksi kao što su Scrum ili Kanban. Sada, kada smo objasnili odlike Scrum metodologije, ne možemo da ne spomenemo i Kanban koji takođe spada u agilne prakse.  

Baš kao i Scrum, Kanban je postupak za postepeno poboljšanje toga što radite bilo da se radi o razvoju softvera, prodaji, marketingu itd. Kanban tabla omogućava grafički pristup pomoću kojeg se lako vizualizuje ceo proces i veoma je korisna jer pokazuje trenutne taskove, one koje tek treba izvršiti i završene zadatke. Sastoji se od kolona i kartica. Principi Kanban metodologije su: pokrenite tok posla, prilagodite se postepenim promenama, podstaknite vođstvo na svakom nivou i poštujte trenutne uloge i odgovornosti posla.  

Razlike između ova dva pristupa ipak postoje. Neke od njih su: u Kanbanu nema propisanih uloga i za njega je karakteristična kontinuirana isporuka. Dok je u Kanbanu dozvoljena promena u bilo kom trenutku, u Scrum okviru ne sme doći do promene u srednjem sprintu. U zavisnosti od ciljeva koje imamo za svoj tim i toga koji nam okvir više odgovara za konkretan projekat, treba odabrati odgovarajuću metodologiju.  

Sad kada znaš više o agilnoj metodologiji, možeš da razmisliš o tome da li ti odgovara i kako da je implementiraš za potrebe svojih projekata. Takođe, razmotri mogućnost da se usavršiš na ovom polju i uključiš svoje timove u razvoj softverskih i drugih projekata uz pomoć principa Scrum metoda. 

Oceni tekst

4
44 glasa

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima