Noćas, ponedeljak na utorak, u periodu između 00:00 - 06:00 usled radova na sajtu, sajt će privremeno biti nedostupan.

03.11.2015. ·
4 min

Zašto su IT kompanije koje primenjuju Lean najbolje?

Zašto su IT kompanije koje primenjuju Lean najbolje?

Najznačajnije svetske kompanije u IT sektoru su odavno prepoznale potrebu i počele sa primenom Lean metoda. Kompanije poput Google-a i Facebook-a na odličan način prikazuju Lean kulturu, primenu i rezultate.

Primena različitih tehnika i metoda optimizacije i unapređenja procesa u IT sektoru dobija sve veći značaj, posebno sa organizacionog nivoa. Metode koje se koriste u drugim industrijama su sasvim kompatibilne sa primenom u IT-ju, a posebno što se odnose na sektor usluga, sa zanemarljivim specifičnostima posebnih industrija. CEO, Project Manager, Scrum Master, Developer... svi imaju neke svoje procese, koje je moguće i treba ih optimizovati. Posebno, postoje procesi na nivou svake kompanije, koje takođe treba optimizovati.

Ono što je posebno značajno jeste da IT sektor, kao najbrže rastuća i industrija budućnosti, traži mogućnost plasiranja vrednosti na najefikasniji način, i ispunjavanja zahteva, očekivanja, potreba i specifičnosti kupaca ili korisnika usluga. Stalna potreba da se klijentima isporuči baš ugovoreni proizvod ili usluga, sa ugovorenim performansama, ali i u definisanom vremenu, postavila je zahteve i otvorila prostor za primenu Lean metoda u IT-ju. Veoma bitna stvar jeste za svaku kompaniju iz IT sektora primena Lean IT metoda, čime se omogućavaju veća efikasnost i efektivnost procesa. Posebno, kompanije u IT-ju se brzo razvijaju i prevazilaze svoje organizacione okvire, pa je značajno uspostavljanje Lean pristupa u što ranijim fazama.

Posebno je značajno da su Lean i Agile neizostavni jedan bez drugog, i da se kombinovanjem Lean i Agile metoda postižu značajno bolji rezultati. Nekako su prirodni pratioci, dopunjuju se, tako što uvek Lean daje smernice i osnovne postavke, koje se agilnim pristupom dostižu i realizuju.

Isto tako, primena Lean metoda dovodi do maksimalne efikasnosti u svim procesima, čime se smanjuju troškovi i gubici koji nastaju u procesima. Gubici koji se javljaju u IT-ju nisu uvek direktno materijalni, ali se mogu kvantifikovati kroz vreme na aktivnostima koje ne dodaju vrednost proizvodu ili usluzi, a nisu ni značajni za poslovanje IT kompanije.

Ako pogledamo samo osnovne aktivnosti u primeni Lean-a, lako će svakome biti jasan značaj primene u različitim IT procesima i situacijama:

  • Identify Value – Kako bismo unapredili naše procese, potrebno je da najpre identifikujemo vrednosti koje kupac/klijent vidi kao značajne, odnosno parametre koji su značajni klijentu. Ono što je značajno jeste da na različite načine dođemo do potpunih informacija o tome šta naši klijenti vide kao vrednosti, šta je to za šta su oni spremni da plate. Treba voditi računa da su „kupci“ u mnogim procesima i interni, ne samo eksterne organizacije i pojedinci. Poređenje jednih sa drugim rešenjima, testiranja, predstavljaju značajan deo prepoznavanja vrednosti i Lean kulture.
  • Map the Value Stream – Mapiranje predstavlja bitan deo, s obzirom da se odnosi na stvarnu vizuelizaciju procesa stvaranja vrednosti. U nekom slučaju to može biti razvoj softvera, u drugom isporuka usluge ili proizvoda. Samo mapiranje daje svima mogućnost da vide svoje mesto i ulogu, da se sagledaju koraci u procesu, ali i da odredimo trajanje procesa i druge značajne parametre. Poznato „nekima treba da se crta“ je zamenjeno pozitivnom praksom da svima treba da se crta, jer se na taj način bolje prezentuju sve aktivnosti, prepoznaju međuzavisnosti i prostori za unapređenje.
  • Create Flow – Kao i kod nekog potočića, cilj i u svim IT procesima jeste da se uspostavi tok bez nekih prepreka. Kao što u potoku neki kamen usporava tok, tako i neka prepreka u IT-ju može usporavati rad, razvoj softvera ili isporuku servisa. Osnovni cilj jeste da se iz procesa uklone svi detalji koji su suvišni i nebitni, kako bi se uspostavio maksimalno funkcionalan sistem koji će obezbediti najbržu moguću isporuku vrednosti.
  • Establish Pull – Cilj čitavog procesa jeste stvaranje što manjih rasipanja i gubitaka u razvoju softvera ili isporuci servisa. U tom cilju, IT kompanije su usmerene na stvaranje što manjih nepotrebnih gubitaka kroz angažovanje resursa na projektima za kojim ne postoji realna potreba, niti se mogu isporučiti tržištu. Isto tako, pre inovativnog razvoja, potrebno je napraviti dobru analizu tržišta i kapacitete angažovati prema elementima koji će doneti vrednost koju je tržište spremno da povuče.
  • Seek perfection – Sama težnja prema perfekciji traži da se primenjuju različite tehnike na stalnom unapređenju procesa, smanjenju gubitaka i nalaženju još optimalnijih rešenja.

Zapravo, bitna stvar jeste samo stvaranje Lean kulture u organizaciji. Najbolja metoda jesu predavanja, radionice, treninzi, kroz koje profesionalci iz različitih sektora u IT kompaniji upoznaju Lean kao nešto blisko, primenljivo u svim aktivnostima, na svim nivoima. Stvaranje „tanke“ organizacije je svima od koristi, jer su uvek svi zadovoljniji kada se smanjuju rasipanja vremena, gubici, nepotrebna nerazumevanja, ali i konflikti koji mogu iz njih rezultirati.

Ono što je veoma značajno, u velikoj trci na lokalnim, regionalnim i globalnim IT tržištima jeste povećanje zadovoljstva klijenata i povećan rejting kompanije, ali ništa manje bitno ni veće zadovoljstvo zaposlenih.

Zato, svaka primena Lean-a u IT kompanijama ima potencijalni naslov: „Počeli su da primenjuju Lean, a pogledajte šta se desilo posle samo šest meseci“. Napred u Lean IT.

Oceni tekst

5
11 glasova
Aleksandar Drenovac Aleksandar Drenovac

Aleksandar uspešno kombinuje inženjersko i ekonomsko obrazovanje, kao i znanja i veštine upravljanja projektima, procesima, kvalitetom i timovima. Primenjuje različite vrste optimizacije, voli efikasnost i efektivnost, uživa u pomaganju drugima da se potpuno ostvare. Svakog dana uči nove stvari, voli da uči od drugih, rado prenosi i deli svoja znanja. IT menadžment vidi kao formulu: Success = IT * ( Team + Leadership + Process + Project + Agile+ Lean + Kaizen ).

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima