09.12.2015. ·
4 min

Algoritam za uspeh - procesi u IT kompanijama

Algoritam za uspeh - procesi u IT kompanijama

Sam pojam procesa je, još uvek, mnogim ljudima mističan, dalek, pomalo imaginaran. Vrlo često se stvara slika da su procesi nešto što ljude u organizacijama ograničava i skraćuje prostor za kreativnost. Mnogi bi pomislili- procesi i IT sektor, to ne ide zajedno.

Zapravo, istina je sasvim drugačija. Procesi u svakoj organizaciji, posebno u IT firmama na svakom nivou razvoja, mogu doneti mnogo benefita, koji se mogu izraziti kroz organizacionu kulturu, način funkcionisanja, smanjene troškove, veći kvalitet rada i proizvoda/usluge, veće zadovoljstvo klijenata, veće zadovoljstvo zaposlenih, manje konflikata i problema, itd.

IT kompanije su veoma atraktivne i izazovne po pitanju uspostavljanja i unapređenja procesa.  S obzirom da funkcionišu na veoma konkurentnom tržištu, koje brzo raste, razvija se i menja, potrebno je da se na svaki način što bolje i brže usmeravaju na specifične potrebe tržišta i kupaca, a sa druge strane da svoj način rada i poslovanja čine što efikasnijim. Bilo da je neko Project Manager, Software Developer, SEO expert, ili na bilo kojoj drugoj poziciji u IT-ju, sigurno je da će u svom poslu imati razne procese ili biti deo nekih širih procesa. Posebno, ne treba zaboraviti da IT kompanije ne čine samo IT stručnjaci, već i profesionalci iz drugih sektora.

Upravo procesni pristup u IT kompanijama može doneti značajno agilnije i efikasnije rešavanje svih poslovnih situacija, ali i uspostaviti sistem koji će IT profesionalcima omogućiti optimalne uslove za tehnički i kreativno zahtevan posao koji obavljaju. Takođe, od uspostavljanja efikasnih i efektivnih procesa velike benefite osetiće i drugi odseci u kompanijama, poput Marketinga, Prodaje i ostalih. Pojednostavljeno, ako svako zna šta treba da radi, kada, od koga će i kako dobiti naloge, kome i u kojem obliku predati rezultate, sigurno je da će biti efikasniji u radu.

Naravno, ono što i jeste jedan od bitnih ciljeva, sve to će značajno uticati na izlazne rezultate, odnosno na ono što će videti i osetiti klijenti/korisnici/kupci proizvoda ili usluga kompanije. Sa povećanim zadovoljstvom, prirodno rastu rejting kompanije i poslovni rezultati.

Dok se mnogi drugi pomalo pribojavaju procesa, plaše se da će ih procesi ograničiti i uskratiti im slobodu i kreativnost, profesionalci u IT sektoru su procesi veoma otvoreni i zainteresovani za uspostavljanje procesa, svesni činjenice da će im oni olakšati rad i unaprediti čitavu organizaciju. Ono što posebno čini odličnu osnovu za uspostavljanje procesa u IT sektoru jeste i usklađenost sa konceptom profesionalaca u IT sektoru – algoritamskim pristupom definisanju i razradi problema i isto takvom građenju rešenja na what-if analizi.

Prilikom identifikacije, definisanja, mapiranja, uspostavljanja i unapređenja procesa, potrebno je koristiti se određenim metodologijama i alatima, koji će pomoći da se pojam i suština procesa bolje sagledaju i potpunije definišu. Samom početku projekta uspostavljanja procesa treba da prethodi edukacija zaposlenih, kako bi se stvorili zajednički pogledi na određene stvari, ali i prevazišli eventualni otpori zbog straha od nepoznatog.

Sa druge strane, potrebno je i sagledati realnost, odnosno činjenicu da se praktično sve poslovne aktivnosti i svi projekti realizuju kroz procese. Iz tog razloga, treba promovisati značaj procesnog pristupa i na svakom koraku insistirati na uspostavljanju i unapređenju procesa. Ono što je karakteristika svakog procesa jeste da ima neke ulazne elemente, koji će se tim procesom pretvoriti u neke izlazne. Naravno, neće se sami pretvoriti, već su za taj proces potrebni i određeni resursi, a svakako će procesom neko morati da upravlja.

Isto tako, svaki proces se može sastojati od niza podprocesa, ali i svaki proces može biti prethodni i naredni za neke druge procese. Upravo zato je i potrebno na svakom koraku imati na umu da se ne sme pobeći od SIPOC (Supplier-Input-Process-Output-Customer) pristupa. Za svaki proces u kojem učestvujemo ili aktivnost koju obavljamo sigurno postoji neko ko je naš “dobavljač”, neko od koga ćemo dobiti neke ulaze, a sve to na osnovu potreba, želja, očekivanja kupaca (korisnika tog našeg rada), koji će nam biti i referentna tačka za izlaze procesa. Na osnovu takvih detalja kreiraćemo i same procese. Dakle, procesi nisu samo usmereni prema spoljašnjem svetu, kupci nisu samo na tržištu- kupci naših aktivnosti su i druge kolege u timu, istom ili drugim sektorima u IT kompaniji.

Vrlo bitna stvar kod uspostavljanja procesa jeste i mapiranje, crtanje, vizuelizacija. IT profesionalcima je uvek posebno bitno i korisno da se svaki segment procesa i vizuelizuje, što je svakako pozitivan pristup u svim drugim oblastima poslovanja. Na taj način se mnoge stvari mogu još bolje sagledati i stvoriti osnova za unapređenje.

Ne postoji jedinstveno rešenje, niti prost obrazac. Svaka kompanija će svoje procese uspostavljati na svoj način. Ono što je svakako veoma bitno, jeste da se sa uspostavljanjem procesa krene što ranije, još u ranim fazama razvoja IT firmi.

Kako je rekao Deming, “ako ono što radite ne možete definisati kao proces, onda ne znate šta radite”. Napred u uspostavljanje procesa.

Oceni tekst

5
12 glasova
Aleksandar Drenovac Aleksandar Drenovac

Aleksandar uspešno kombinuje inženjersko i ekonomsko obrazovanje, kao i znanja i veštine upravljanja projektima, procesima, kvalitetom i timovima. Primenjuje različite vrste optimizacije, voli efikasnost i efektivnost, uživa u pomaganju drugima da se potpuno ostvare. Svakog dana uči nove stvari, voli da uči od drugih, rado prenosi i deli svoja znanja. IT menadžment vidi kao formulu: Success = IT * ( Team + Leadership + Process + Project + Agile+ Lean + Kaizen ).

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima