15.10.2019. ·
7 min

Kako da Kanban upotrebite kao uspešan recept za agilnost

HelloWorld
0
Kako da Kanban upotrebite kao uspešan recept za agilnost

Najpopularniji agilni okvir je Scrum, najprimenljivi u praksi takođe, a od svih ostalih ga u stopu prati Kanban, i za to postoje dobri razlozi. Spomenućemo neke od njih, ali će fokus pre svega biti na implementaciji Kanbana, na njegovim vrednostima i principima, odnosno - kada i zašto ga koristiti?

Kanban je agilni okvir koji služi za upravljanje procesa razvoja proizvoda sa posebnim akcentom na isporuku, koja iako učestalija, ne opterećuje razvojni tim. To je proces osmišljen da pomogne timovima da zajedno rade efikasnije i produktivnije.

Kako Kanban deluje?

Kanban je okvir koji vizuelizuje tok posla kako bi se potrebe klijenata u pogledu isporuke proizvoda dovele u ravnotežu sa raspoloživim kapacitetom resursa, da bi se eliminisala uska grla u radu. Neka jednostavna pravila koja Kanban sledi su: rad treba vizuelizovati, rad u toku treba ograničiti, tim treba podsticati, a ne gurati. Jer Kanban je sistem koji je kreiran sa idejom da podstiče i motiviše (Pull, umesto Push).

Zasniva se na 4 principa:

  • Počnite sa onim što upravo radite;
  • Budite u saglasnosti sa tim da ćete preduzeti inkrementalne, evolutivne promene;
  • Poštujte aktuelne procese, uloge, odgovornosti i zvanja;
  • Ohrabrujte i podstičite lidersko delovanje na svim nivoima.

Ukoliko već koristite Scrum ili vam je poznato kako on radi, onda znate da Scrum timovi svoje ciljeve ostvaruju u toku Sprinta, koji traje od 2 do 4 nedelje. Kada se Sprint završi, timovi ponovo planiraju novi, kao i ciljeve koji se definišu kao jedan User Story. U Kanbanu ne postoji cilj koji se opisuje na ovaj način, ne postoji iteracija ili vremenski okvir kakav je Sprint. Ovde je proces malo drugačiji.

Ciklus (time cycle) je jedna od ključnih metrika za Kanban timove. To je vreme u okviru kog jedna priča (User Story) traje tokom rada tima - od trenutka kada rad započne do trenutka kada je završen. Optimizujući vreme ciklusa i poboljšavajući efikasnost, tim može pouzdanije da predvidi rokove za isporuku.

Ključni princip Kanbana je da ograniči količinu posla koji je u progresu. Iako su Kanban timovi uglavnom specijalizovani, za razliku od kros-funkcionalnih u Scrum-u, svi članovi pomažu jedni drugima kada se pojavi usko grlo u procesu rada. Tada svi uskaču kao pomoć u rešavanju zastoja koji se pojavio u radu, da bi se omogućio dalji protok. Zbog toga je Kanban komplementaran sa kontinuiranom isporukom, jer fokus je upravo na tom segmentu. Nije obaveza da se vrši kontinuirana isporuka, ali to svakako jeste krajnji cilj.

Zamislimo ovakvu situaciju – imate Kanban tablu, po kojoj je Kanban i najpopularniji, na njoj su zadaci iz backlog-a, raspoređeni po kolonama, gde svaka od njih predstavlja jedan vaš tim. Jedan je tim dizajnera, drugi programera, treći za korisničko iskustvo. Možete da dodate onoliko kartica sa zadacima koliko jedan tim ima članova, umanjen za jedan. Dakle, ako vaš razvojni tim ima 4 člana, broj zadataka može biti najviše 3 istovremeno. Ovo je jedno od retkih ograničenja u Kanbanu, i zasniva se na raspoloživim kapacitetima.

Koje vrste Kanbana postoje?

Kanban je vremenom evoluirao, razvijao se, pa se danas primenjuje u različitim industrijama. Njegova primena u različitim okuženjima i njihovim potrebama stvorila je nekoliko različitih vrsta Kanbana. Ovo pre svega važi za manufakturu, gde ih je u početku bilo dve, dok danas postoji šest vrsta Kanbana:

  • Withdrawal Kanban (Kanban za “povlačenje”);
  • Production Kanban (proizvodni Kanban);
  • Express Kanban (ekspresni Kanban);
  • Emergency Kanban (Kanban za hitne slučajeve);
  • Through Kanban (“preko” Kanban);
  • Supplier Kanban (Kanban za dobavljače).

Svaka od ovih vrsta ima svoj sistem i principe rada. Često sama imena govore o tome koja je njihova primena u praksi. Neki predstavljaju kombinaciju drugih vrsta, kao što je Through Kanban, koji je nastao kao spoj proizvodnog i Kanbana “za povlačenje”, čime se ostvarivao efikasniji proces proizvodnje. Možda vas neka od ovih vrsta zainteresuje posebno da o njoj saznate više, ukoliko primetite da vam nudi rešenje.

 Kada je Kanban koristan?

Kanban funkcioniše kao sistem kontrole koji pomaže u organizaciji zadataka u procesu. Pomaže tako što ćete jednostavnije da ispratite čitav proces i da reagujete kada dođe do zastoja. Na ovaj način vi obavljate aktivnosti i isporučujte proizvod ili uslugu slično kao što se to odvija na proizvodnim linijama.

Tehnike Kanbana su se pokazale jako uspešno u mnogim industrijama, posebno onima koje se ne uklapaju u Agile pristup na prvi pogled. Neke od njih, poput održavanja IT aplikacija, medija, gaming industrije, bankarstva i finansija, samo su neki od domena u kojima se Kanban pokazao izuzetno efikasnim.

Koristan je i svrsishodan i ako ga koristite u svrhe prilagođavanja promenljivim uslovima procesa proizvodnje. Najbolji primeri mogu da budu podrška proizvodnji, česte promene zahteva, neplanirani radovi, izmene projekta itd. Odličan je za održavanje, ako se radi o velikim projektima, ali je manje preporučljiv da se koristi za velike projekte ili razvoj novih proizvoda kada vam je često potrebno puno povratnih informacija.

Kanban tim je fokusiran samo na posao koji je trenutno u toku. Nakon što tim obavi isporuku proizvoda, odnosno kompletira zadatak, odmah prelazi na sledeći koji preuzima iz backlog-a. Broj novih zadataka uvek je maksimalno jednak broju članova tima, jer u suprotnom nastaje usko grlo, što oduzima vreme dok se ne reši.

Bilo kakve promene ili izmene van trenutnih radnih aktivnosti ne utiču na tim. Prioritet je da se najvažniji zadaci nalaze na vrhu backlog-a, da bi razvojni tim bio siguran da isporučuje maksimalnu vrednost u svom delu posla. Kanban dozvoljava da u hitnim slučajevima dodate još 1 stavku na zadatke koji su u toku, što se kosi sa glavnim principima i time kršite pravila, pa je ovaj izuzetak poznat i kao "brza linija".

Zašto koristiti Kanban?

Postoji nekoliko važnih prednosti za sve one koji se odluče za upotrebu Kanbana u svojoj agilnoj praksi. Neke od njih bi bile: idealan sistem organizacije zadataka, veća preglednost vašeg projekta, maksimalno angažovanje svih veština i sposobnosti članova tima, radni tok i optimizacija protoka projekata, sjajne mogućnosti brainstorminga. Neka od svojstava Kanbana, kao što je Kanban tabla, rad u progresu ili sistem liderstva su veoma korisni u Scrum-u, jer dodatno unapređuju ovaj okvir.

Kanban vam pomaže da postepeno poboljšavate isporuku proizvoda i usluga, počevši od onoga čime se bavite, sledeći inkrementalne, evolutivne promene. To vam pomaže da eliminišete uska grla u vašem sistemu, optimizujete tokove rada i smanjite vreme ciklusa. Usled toga kontinuirano isporučujete i dobijate brže povratne informacije kako biste obavljali izmene koje su možda neophodne vašem kupcu.

Istina je da možete savršeno da kombinujete Scrum sa Kanbanom, bez ikakvih posledica. Štaviše, njihov hibrid često poznat kao Scrumban je veoma popularan i praktičan.

Kako da primenite Kanban u rad svoje organizacije?

Ako još uvek niste sigurni kako to da postignete, sledite primere onih koji Kanban koriste vrlo uspešno. Neki od njih to čak čine decenijama, poput Tojote, odakle Kanban i vodi poreklo. Vrlo uspešnu primenu ovog okvira ostvaruje Pixar, isto kao i poznata Zara, dok je planetarno najpoznatiji Spotify model. Dakle, Kanban je široko zastupljen i koristi se u najrazličitijim industrijama.

Kanban daje neverovatne mogućnosti da menjate prioritete u hodu, onako kako to proces proizvodnje zahteva. Ovo je vrlo uprošćeno rečeno, jer ima puno detalja na koje treba skrenuti pažnju kako i na koji način ovaj agilni okvir možete da iskoristite kao prednost za svaku od aktivnosti.

Ako vas zanima više o Kanbanu ili da naučite kako da ga sami uspešno primenite, ili šta više unapredite način na koji ga već koristite, edukujte se na ovu temu. Pratite blogove, stranice ili autore na ovu temu. Odlična prilika su i kursevi i treninzi gde možete da unapredite svoja znanja i Agile tehnike i veštine.

Jedan od njih je trening Uvod u Kanban u organizacije edukativne ustanove Agile Serbia, koji se sledećeg meseca održava u Beogradu. Saznajte o Kanbanu sve što niste znali ili pronađite inspiraciju i savršen model da iz njega izvlačite najbolje u pogledu unapređenja produktivnosti i efikasnosti svoje organizacije.

Oceni tekst

4
8 glasova
Da ti ništa ne promakne

Ako želiš da ti stvarno ništa ne promakne, prijavi se jer šaljemo newsletter svake dve nedelje.

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga