04.04.2019. ·
2 min

R Bootcamp sa otvorenim podacima

HelloWorld
0
R Bootcamp sa otvorenim podacima

U beogradskom Startit Centru će se održati kurs tokom kog će učesnici imati priliku da saznaju kako se koristi programski jezik R za pristup podacima sa Portala otvorenih podataka, kao i kako da se uz pomoć njega obavlja efektivna analiza i vizualizacija. Kurs će se održati od 14. do 16. maja, u trajanju od 13:00 do 18:00 časova.

Kurs će omogućiti razvoj sopstvenog web sajta za postavljanje blog postova kroz korišćenje R programskog jezika za rad na otvorenim podacima. Biće pokazano kako se ilustruje jedan od mogućih načina tumačenja demokratizacije podataka. Učesnici će biti upoznati sa R-om, koji se danas  smatra jednim od glavnih alata za analize podataka. Predviđen plan kursa je da se započne sa pregledom ključnih koncepata za kreiranje efikasne analize podataka, pri čemu će se podešavati radno okruženje, uradiće se povezivanje sa GitHub-om i premošćavanje prve velike prepreke unosa podataka.

Na taj način, prisutni će naučiti kako to pravilno da urade pomoću komandi u R-u. Biće predstavljenji alati i tehnike za organizovanje podataka (data wrangling), statističko modelovanje i vizualizaciju koji omogućavaju razotkrivanje informacija skrivenih u podacima.
Efektivna komunikacija i deljenje otkrivenog znanja analizom podataka je neophodna kako bi ga učinila korisnim. R je alat koji omogućava izveštavanje analiza podataka na ponovljiv način, čime analize čini otvorenima za dalje verifikacije i podspešenja. Na kursu će biti pokazano kako se kreira web sajt uz pomoć HUGO-a i ‚‚blogdown” paketa u R-u čime se saznanja pojedinca uz pomoć analize podataka mogu učiniti dostupna svima.

Predavač tokom kursa će biti Tatjana Kecojević, osnivač R Ladies Mančester i R Ladies Beograd zajednica. Doktorirala je statistiku na univerzitetu u Mančesteru, provela je niz godina kao istrazivač i viši predavač na univerzitetu u Ujedinjenom Kraljevstvu s brojnimm objavljenim radovima u oblasti kvantilne regresije.

Učešće na kursu je besplatno, a učesnici se mogu prijaviti preko sledeće forme. Na kurs je potrebno doneti sopstveni laptop sa instaliranim poslednjim verzijama R-a i RStudija, koje se mogu naći na sledećim linkovima:

Link za R: https://cran.r-project.org/
Link za RStudiohttps://www.rstudio.com/products/rstudio/download/

Kurs se sprovodi u okviru projekta ‚‚Podaci i praksa” finansiranog od strane Programa Ujedinjenih Nacija za razvoj (UNDP). Sav materija korišćen u toku radionice će biti dostupan za preuzimanje. Ovo je trodnevni kurs u trajanju od 13 do 18 časova, sa pauzom za hranu i piće od pola sata. Poslednji sat radionice je rezervisan za diskusije i pitanja. Predviđeno je da se pređe obiman material, ali su planirane kratke pauze u zavisnosti od tematike, kako bi se učesnicima omogućilo lakše savladavanje kursa.

Oceni tekst

0

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima