Kompanije pišu

Prostor za poslodavce i njihove priče o zaposlenima, tehnologijama, projektima, uslovima rada ispričano kroz kratke članke.

Blog Kompanije pišu
01.12.2022. ·
4 min

Ključna dokumenta u procesu obnove žiga

Proces obnove jednog žiga podrazumeva obezbedjivanje zakonom propisane dokumentacije, a cilj celokupnog procesa je dobijanje finalnog proizvoda - Sertifikata o obnovi. Osnovni dokument je punomoćje, kojim jedan pravni subjekt (vlastodavac) ovlašćuje drugi (punomoćnik) da postupa u njegovo ime. Konkretno, u slučaju intelektualne svojine , klijent daje saglasnost u pisanom obliku da određena advokatska kancelarija ima pravo da upravlja,i postupa sa žigom ili patentom kao da je njegova svojina. Postoje dve vrste punomoćja: generalno i limitirano. Prvo, kako i sam naziv nagoveštava, odnosi se brojčano neodređene žigove ili patente, dok se drugim daje pravo na upravljanje jednim , konkretnim žigom i u njemu je jasno i precizno navedeno ime žiga, registracioni broj , advokat i zemlja u kojoj će se robe i usluge pokrivene tim žigom prodavati. Iako Clarivate poseduje bazu punomoćja od svih klijenata iz svog portfolia, često se desi da lokalni Zavod za intelektualnu svojinu takvo punomoćje ne prihvati , pa advokat pošalje svoj nacrt punomoćja, koji ide u dalji postupak. A šta dalji postupak podrazumeva? Overu, odnosno legalizaciju tog dokumenta kako bi dokument bio pravno prihvatljiv. Postoje 4 vrste overe ili stepena legalizacije . Prvi podrazumeva samo potpis lica koje daje saglasnost opunomoćeniku (simply signed), drugi pored potpisa sadrži i notarski overenu kopiju sa notarskom klauzulom na srpskom i engleskom jeziku (notarized), treći overu kod nadležnih ministarstava , tj. Ministarstva pravde i Ministarstva spoljnih poslova i četvrti tzv. punu legalizaciju , odnosno pečat konzulata / ambasade strane države u kojoj će se taj proizvod prodavati. Stepen legalizacije zavisi od zakona o intelektualnoj svojini odredjene zemlje, a ovaj poslednji se uglavnom odnosi na arapske bliskoistočne zemlje. Nakon overa, punomoćje se skenira i šalje advokatu koji dalje taj dokument prilaže nacionalnom zavodu za intelektualnu svojinu. U izuzetnim slučajevima, klijent može da obezbedi već legalizovano punomoćje, čime se proces znatno olakšava i ubrzava. Sledeći korak? Ovde stupa na scenu Zavod , tj zaposlenik Zavoda koji razmatra dokumentaciju i donosi odluku da li je neophodno dostavljanje dodatne dokumentacije, ukoliko su različiti tipovi usluga u pitanju. Naime, može doći do nepoklapanja podataka iz punomoćja sa podacima baze Zavoda. Nepoklapanja, odnosno diskrepance mogu biti u samom nazivu žiga, imenu vlasnika žiga, adresi vlasnika, broju klase ili količini klasa koje žig pokriva. U tom slučaju, Zavod može zahtevati podnošenje dodatne dokumentacije, poput dokaza o promeni imena žiga/ adrese vlasnika / imena vlasnika žiga koju nam šalje klijent. Cilj ovog procesa da se podaci Zavoda u potpunosti poklapaju sa podacima vlasnika, a ishod je dobijanje Sertifikata o promeni imena ili adrese vlasnika. Pored obnove i prethodno pomenutih promena, postoje i drugi servisi/usluge, a jedan od bitnijih je reklasifikacija, koja se prvenstveno odnosi na Kanadu i Brazil, s obzirom da ove dve zemlje imaju svoje nacionalne klase koje je neophodno reklasifikatovati u internacionalne, prema Ničeanskoj klasifikaciji roba i usluga. Za Kanadu se izdaje poseban Sertifikat o reklasifikaciji, dok se za Brazil reklasifikcija radi kroz proces obnove žiga. Kada je reč o Ničeanskoj klasifikaciji, ovde treba istaknuti da postoji ukupno 44 klasa , prve 34 su za robe/dobra, a od 35 -44 za usluge. Svaki Sertifikat o obnovi sadrži osnovne podatke o žigu - ime žiga, ime vlasnika žiga, njegovu adresu, klasu ili klase i opis robe i/ili usluga koje ta klasa pokriva. Dešava se da u opisu dođe do prethodno pomenutih diskrepanci, a u tom slučaju Zavod izdaje tzv. Prigovor (eng. Office action ili manje formalno, objection) u kome zaposlenik Zavoda koji obrađuje predmet obnove daje obrazloženje da neku robu/ uslugu treba izbrisati iz opisa klase i zbog čega. Nakon što se utvrdi da je sve na svom mestu, izdaje se prvo potvrda o prijavi za zaštitu žiga kao dokaz da je obnova u toku, a potom i krajnji “proizvod” - Sertifikat o obnovi. U eri digitalizacije , većina zemalja izdaje elektronske sertifikate, ali ima i onih koji izdaju papirne verzije, tj Zavod šalje advokatskoj kancelariji originalni primerak, advokat skenira i šalje Clarivate-u skeniranu kopiju koja se odmah šalje agentu, a po prijemu i originala u papiru, prosleđuje se klijentu. Kopije originala se arhiviraju u Clarivate Documents Roomu, prema zakonskoj obavezi. Interesantna stvar u celoj priči je sto su potvrde, sertifikati i punomoćja često dvojezični, pa zaposleni imaju priliku da se upoznaju sa pravnom terminologijom na španskom, portugalskom, finskom ili nekom drugom indoevropskom jeziku. Posao je vrlo dinamičan i raznolik. Ako se poslovno pronalazite u ovom tekstu, Clarivate je odlično rešenje za vas. Najnoviji benefit zaposlenih je 25 dana godišnjeg odmora, a trenutno aktuelni su akcije dobijene od kompanije koje se mogu prodavati ili kojim se može trgovati na berzi. Posetite profil kompanije Clarivate.

HelloWorld
0
01.12.2022. ·
3 min

What should an effective IT infrastructure look like

IT infrastructure can significantly affect the organization’s costs and revenue. With the growth of any organization, it grows exponentially. Organizations must know the importance of a steady, secure, and scalable cloud infrastructure to protect their money and data flows.

HelloWorld
0
28.11.2022. ·
5 min

Budućnost pametne mobilnosti

U svakoj sferi tehnologije zabeležen je trenutak gde je naizgled „preko noći“ došlo do drastičnog skoka ka napred. Automobilska industrija je odolevala decenijama ovim promenama. Iza toga stoji više razloga, a glavni je taj što je vozilima prioritet višedecenijska pouzdanost i bezbednost. Ali tehnologija najzad počinje da ispunjava i te kriterijume, tako da ova decenija postaje najveća revolucija u automobilskoj industriji u poslednjih 100 godina. Ovu revoluciju ne čini jedna promena, već nekoliko njih. Pored očiglednih promena kao što su električni pogon, ekološka proizvodnja i autonomna vožnja, dešavaju se promene na polju arhitekture vozila koja omogućava unapređenja tokom celog životnog veka vozila, povezanost i komunikaciju vozila međusobno, kao i sa infrastrukturnim objektima, pa čak dolazi i do redefinisanja potrebe za ličnim vozilom. Naši gradovi i putevi će izgledati drastično drugačije. Continental-ov departman za Pametnu Mobilnost (Smart mobility, odnosno SMY) je aktivno uključen u sve ove promene uz moto „Smart solutions for future mobility“.

HelloWorld
0
23.11.2022. ·
2 min

Microsoft News: Microsoft Switches Teams Rooms Licensing to Basic and Pro Options

Microsoft has announced changes to Microsoft Teams Rooms licensing plan by switching Teams Rooms licensing to Basic and Pro options. The switchover to the Basic and Pro offering took effect on September 1, 2022.

HelloWorld
0
22.11.2022. ·
5 min

Tehnologija digitalnih mapa

Mape su alat poznat čoveku od davnina. Onda nam nije iznenađujuće da njihova upotreba datira od pre 5000 godina! Jasno je da se danas mape ne koriste samo u svrhe dolaska od jedne do druge tačke. U digitalnom dobu, mapama se služe gotovo svi, a često podaci prikupljeni na taj način utiču na svakodnevne odluke: od odabira restorana, putanja kojom idete na posao ili planiranje odmora.

HelloWorld
0
18.11.2022. ·
5 min

Bezbedno i na vreme: Continental rešenja za upravljanje flotom

Ukoliko kompanija koja mora da vodi računa o floti vozila, nije digitalizovana/ne koristi neko gotovo rešenje za menadžment flote, praćenje i menadžment flote mora da se radi „ručno“ kroz različite sisteme (čak i jednostavni excel) uz jako, jako puno komunikacije sa vozačima, serviserima, krajnjim mušterijama i drugima. Pored toga što je potrebno investirati dosta novca u radna mesta koja će sve ovo pratiti, sam proces je podložan greškama, a svaka greška dodatno košta.

HelloWorld
0
09.11.2022. ·
1 min

Kompanija TX Services te poziva na osmu po redu TX Konferenciju!

TX Conference je godišnja konferencija koju kompanija TX organizuje za svoje zaposlene od 2014. godine. TX-u je, kao organizaciji sa skoro 4000 zaposlenih, svake godine ovo centralni dogadjaj za razmenu znanja i iskustava.

HelloWorld
0
08.11.2022. ·
1 min

PRODYNA & Slikaj i Cirkaj

U četvrtak 17.11. sa početkom u 18h kompanija PRODYNA u saradnji sa timom Slikaj i Cirkaj organizuje jedinstveni networking u lokalu PROSTOR na Petrovaradinu.

HelloWorld
0
08.11.2022. ·
3 min

Još 7 dana za prijave na najveće studentsko takmičenje u programiranju 5 dana u oblacima

5 dana u oblacima je studentsko takmičenje u programiranju, koje Levi9 IT organizuje u saradnji sa Udruženjem studenata elektrotehnike Evrope – EESTEC iz Novog Sada. Posebno će biti interesantno zainteresovanima za Cloud tehnologije, a namenjeno je svim studentima IT orijentacije iz Srbije. Drugo izdanje takmičenja 5 dana u oblacima, koje je 2021. doživelo transformaciju promenom fokusa sa Java tehnologije na Cloud, održaće se od 15. do 19. novembra.

HelloWorld
0