04.04.2019. ·
4 min

Besplatan osnovni kurs Python-a u Šapcu

HelloWorld
0
Besplatan osnovni kurs Python-a u Šapcu

U periodu od 15. aprila do 16. maja, u šabačkom Startit Centru, će biti održano 10 časova u okviru kojih će polaznici obraditi metode ugrađene u Python, način kreiranja funkcija, instalaciju i rad sa bibliotekama. Kurs je raspoređen u 10 termina, sa po dva termina nedeljno.

Na samom početku kursa, obradiće se početni koraci u programiranju programskim jezikom Python, počev od upoznavanja sa Python-om kroz kratak pregled istorije, razvoja, uticaja na druge programske jezike, kao i mogućnosti samog jezika i njegove upotrebe. Polaznici će proći kroz proces instalacije treće verzije Python-a i naučiti rad u okruženjima za programiranje IDLE i Jupyter Notebook.

Kurs će obraditi metode ugrađene u Pythonu, način kreiranja i korišćenja funkcija, instalaciju i rad sa bibliotekama, a polaznici će imati priliku da rade sa nekim od najbitnijih biblioteka poput Pandas, Requests , oprobati web-scraping sa BeautifulSoapom i kreirati GUI koristeći Tkinter biblioteku. Korisnici će takođe naučiti rad sa jednostavnijim izvorima podataka poput csv, txt, json dokumenata, kao i rad sa SQLite bazom podataka.

Na kraju kursa polaznici će biti osposobljeni da projektuju i kreiraju Python programska rešenja za jednostavne i srednje složene probleme kroz izradu nekoliko aplikacija, kao i jedne finalne aplikacije sa korisničkim grafičkim interfejsom i SQLite bazom podataka.

Cilj ovih radionica je da korisnici:
 1. Upoznaju mogućnosti i primenu Pythona
 2. Rade sa osnovnim bibliotekama, njihovom instalacijom i upotrebom
 3. Nauče osnove web scrapinga
 4. Nauče osnove rada na uvozu i izvozu podataka iz različitih izvora
 5. Kreiraju aplikacije sa GUI interfejsom — Katalog knjiga

Kurs je namenjen početnicima u svetu Pythona, bilo da poseduju neko prethodno iskustvo programiranja uz pomoć drugih jezika ili bez ikakvog iskustva. Kurs će biti zanimljiv i svima koje interesuje Data Science i primena Pythona u svrhu automatizacije rukovanja podatcima.
Predavanja će se održavati ponedeljkom i četvtkom u trajanju od 18:00 do 20:00 časova, u prostorijama Startit Centra Šabac. Poželjno je da učesnici poseduju laptop računare.

Kurs će pratiti sledeći program:
 1. dan
 • Upoznavanje sa Python programskim jezikom
 • Instalacija Pythona
 • Instalacija Jupyter Notebooka
 1. dan
 • Upoznavanje tipova podataka, promenjive i funkcije
 • Rukovanje sa tipovima podataka
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Greške izvršavanja programa i rukovanje greškana
 • Funkcije, osnove, kreiranje i rad sa funkcijama
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Petlje i rad sa petljama, prihvatanje unosa korisnika
 • Dodatne funkcionalnosti, rukovanje modulima, paketima i bibliotekama
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Prva aplikacija — interaktivni rečnik engleskog jezika — rad sa podatcima
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Rad sa bibliotekom Pandas
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Rad sa bibliotekom Tkinter
 • Upoznavanje rada sa SQLite bazom podataka
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Rukovanje bazom podataka SQLite
 • Početak izgradnje aplikacije Katalog knjiga
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Nastavak rada na aplikaciji Katalog knjiga
 • Zadatak za vežbu
 1. dan
 • Kratko ponavljanje
 • Osnove web scrapinga
 • Sumiranje kursa
Uslovi za učešće na kursu:
 • ozbiljnost u nameri da se nauče ove veštine i njihovo primenjivanje u daljem radu
 • prisustvo polaznika na svakom času koji se organizuje
 • da znaju da koriste računar, a poželjno je da imaju i laptop koji mogu da donose na časove (ograničen broj desktop računara u našem prosotru koji se može koristiti za potrebe kursa)
 • uvažavanje rada na času, predavača i drugih polaznika
 • predznanje nije potrebno, ali je neophodno da polaznici mogu da odvoje 10 sati tokom svake nedelje za vreme trajanja kursa i za potrebe vežbanja
 • mesto se rezerviše davanjem depozita prvog dana kursa u iznosu od 3.000 dinara. (napomena: depozit je jedini način kojim se osigurava primanje samo ozbiljnih polaznika. U slučaju da polaznik prekrši dogovor o redovnosti i posvećenosti, depozit neće biti vraćen, ali ni zadržan od strane naše organizacije, već će biti uplaćen u dobrotvorne svrhe. Sva prava i obaveze organizatora i polaznika se definišu ugovorom.)

Predavač Dejan Petrović živi i radi u Šapcu, inženjer, preduzetnik, konsultant u primeni IT-ja, programer sa više od 30 godina iskustva u aplikativnom programiranju, projektovanju, izradi i održavanju SQL baza podataka, back-end programiranju, pasionirani elektroničar, osnivač Udruženja za promociju IT i elektronike ‚‚Galaksija”, Data Scientist, freelancer i suvlasnik u dva privatna preduzeća. Ponosan saradnik Maker Festa i Udruženja Maker iz Novog Sada.

Prisustvo je besplatno, ali zbog ograničenog broja mesta potrebno je da se prijavite putem forme, do četvrtka 11. aprila. Nakon toga organizatori će obavestiti prijavljene da li su primljeni u odnosu na broj raspoloživih mesta.

Oceni tekst

2
3 glasa

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima