19.01.2016. ·
3 min

Zašto je zvanična sertifikacija prvi korak u implementaciji Scruma?

Zašto je zvanična sertifikacija prvi korak u implementaciji Scruma?

Iako su Scrum, i agilan razvoj softvera, u potpunosti prihvaćeni u svetu, u Srbiji se ova metodologija i dalje posmatra kao nešto egzotično, o čemu se baš i ne zna puno. Glavni razlog za to je nerazumevanje principa Scrum-a, procesa sertifikacije, izgradnje tima, i životnog ciklusa razvoja softvera.

Koren nerazumevanja značaja zvanične Scrum sertifikacije leži u slaboj informisanost o tome kako izgledaju kursevi, na koji način se prenosi znanje, i šta sve participant nauči tokom ta dva dana.

U većini slučajeva menadžment očekuje od zaposlenog da nakon kursa za ulogu Scrum Mastera ili Product Ownera postane u potpunosti „agilan“, ne shvatajući dve stvari. Ukoliko kompanija ne neguje agilnu kulturu, nikakva sertifikacija im ne može pomoći. Drugo, a ovo ističe veliki broj Scrum trenera tokom svojih predavanja, zvanična sertifikacija je tek prvi korak ka agilnom timu.

helloworld 1

Da bi Scrum funkcionisao potrebna je odgovarajuća kultura unutar kompanije. To znači da zaposleni mogu da iznesu svoje mišljenje o procesima i slobodni su da probaju nove načine rešavanja problema, čak i ako nisu sigurni da će uroditi plodom. U takvom okruženju je mnogo jednostavnije implementirati Scrum, nego kada vlada rigidna hijerarhija, gde svaka greška automatski povlači i kaznu, ili otkaz.

Takođe veliki broj ljudi, koji nisu imali puno dodira sa Scrum-om i agilnim razvojem softvera, je sumnjičav kada su u pitanju sertfikacioni kursevi, prvenstveno zbog toga što traju samo dva dana, a dobar deo predavanja se može naći na Internetu. Ali ono što ne može da se nađe online su Scrum treneri, koji imaju preko 10 godina iskustva, kako u razvoju softvera, tako i u praktikovanju Scrum-a. Njihovo iskustvo je neprocenjivo, a sama predavanja su kombinacija interaktivnih vežbi i rada u grupama, gde se na vrlo jasan način demonstriraju osnovni principi Scrum-a. Najbolji način da se iskoristi ovakav dvodnevni kurs je da se spreme pitanja za Scrum Trenera, koji je u potpunosti posvećen polaznicima i spreman da im razreši svaku dilemu.

Rekli smo već da je sertifikacija prvi korak u implementaciji Scrum-a. Nažalost često se dešava, u velikom broju kompanija, da to bude i poslednji korak, te se onda često čuju pritužbe da Scrum ne radi, da ne može da reši specifične probleme i tako dalje. Ako želite da dobijete maksimalni rezultat korišćenjem Scrum-a, onda cela kompanija mora da postane agilna, tj. da promeni način na koji funkcioniše. U suprotnom se Scrum na silu ukalupljuje u tradicionalni sistem, gde često ne postoje Product Owner-i ili, ako postoje, to su Project Manager-i koji nisu ni prošli zvaničnu sertifikaciju. Zato  nije ni čudo što izostaju očekivani rezultati. Veliki broj kompanija iz ovih razloga vrlo brzo odustane od Scrum-a, jer nakon početnih teškoća menadžment dođe do zaključka da agilni razvoj softvera nije za njih. Na tahelloworld 3j način se u potpunosti obesmisli investicija u sertfikaciju.

Ukoliko imate problema prilikom implementacije Scrum-a, najbolje je angažovati Agile Coach-a, koji ima dugogodišnje iskustvo u vođenju agilnih timova, ali i praktično znanje kada je u pitanju razvoj softvera. Prisustvo Agile Coach-a će višestruko ubrzati implementaciju Scrum-a, jer je velika verovatnoća da se on u prošlosti već susreo sa istim ili sličnim problemima i ima jasnu ideju na koji način da ih reši.

Iako implementacija Scrum-a na prvi pogled izgleda kao komplikovana i skupa operacija, to uopšte ne mora biti tako ukoliko postoji razumevanje menadžementa i sprovede se pravilna edukacija zaposlenih. Puzzle Software, u saradnji sa Scrum Alliance, već dugi niz godina organizuje sertifkacione kurseve za Scrum Master i Product Owner uloge, a takođe nudi interne treninge za zaposlene na temu agilnog razvoja softvera i Scrum-a. Ukoliko želite da više saznate o tome kako Scrum može pomoći vašem biznisu predlažemo vam da posetite http://www.agile-serbia.rs/

Oceni tekst

3
6 glasova
Aleksandar Ašković Aleksandar Ašković

PR Manager @Puzzle Software IT novinar sa preko 18 godina staža. Sarađivao je, stalno ili u svojstvu saradnika, sa svim većim IT časopisima u Srbiji. Autor dve TV emisije, Game Over i KursorTV, koje su se bavile gaming-om i biznis IT-ijem. U Puzzle Software zadužen za komunikaciju sa medijima, kreiranje strategije za nastup na društvenim mrežama i promovisanje Scrum edukacije.

0 komentara

Iz ove kategorije

Svi članci sa Bloga

Slični poslovi

Povezane kompanije po tagovima